Profilowanie baz danych


Kluczowym elementem każdej kampanii marketingowej lub sprzedażowej jest właściwa baza danych. Aktualna, precyzyjna i obszerna - to znaczy zawierająca dużo dodatkowych informacji na temat potencjalnych klientów, informacji, będących  podstawą skutecznych działań w realizowanych kampaniach marketingowych lub sprzedażowych. 


Do Państwa dyspozycji oddajemy wachlarz usług w zakresie zarządzania bazami danych:

1. Tworzenie list adresowych i baz danych poprzez kompilację danych ze źródeł ogólnodostępnych oraz poprzez personalizowane akcje direct i telemarketingowe prowadzące do stworzenia list klientów o dużym potencjale zakupowym lub marketingowym.

2. Weryfikacja baz już istniejących. Na Państwa zlecenie kontaktujemy się z osobą występującą w bazie i w trakcie rozmowy telefonicznej dokonujemy weryfikacji danych zawartych w bazie. W szczególności są to dane personalne i adresowe, ale również informacje o profilu działalności firmy czy ilości zatrudnionych pracowników. Tak zaktualizowane informacje posłużą Państwu w skutecznym prowadzeniu dalszych działań sprzedażowych.

3. Wzbogacanie baz danych. Tam, gdzie weryfikacja bazy nie jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej akcji marketingu bezpośredniego, polecamy usługę polegającą na pozyskiwaniu dodatkowych informacji, które wpłyną na znaczącą poprawę skuteczności późniejszych działań z wykorzystaniem bazy. Wykorzystujemy technologię CATI dla danych, których pozyskanie jest możliwie poprzez wykorzystanie kwestionariuszy telefonicznych oraz wywiady face to face w przypadku innych danych.

4. Zarządzanie bazami danych. Nasze doświadczenie pozwala na efektywne wparcie Państwa działań w zakresie analizy potrzeb dotyczących baz danych, ich projektowania, implementowania i outsourcingu systemów CRM oraz obsługi baz w zakresie zarządzania danymi osobowymi.