Akcje telesprzedażowe i telemarketingowe


Klient Covendo określa :

 • zakres usługi telemarketingowej, którą chciałby outsoursować
 • godziny pracy
 • liczbę agentów, koordynatorów zespołu
 • zakres odpowiedzialności oraz uprawnienia agentów i koordynatorów
 • poziomy dostępów do zasobów informatycznych własnych 
  (bazy danych, systemy operacyjne, produkcyjne itp.)
 • założenia biznesowe
 • inne cele operacyjne

Dodatkowo:

 • wspólnie z klientem opracowujemy procesy biznesowe i system raportowania
 • zgodnie z wytycznymi rekrutujemy zespół agentów, koordynatorów i zatrudniamy ich,
 • przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia z podstawowych zagadnień telemarketingowych,
 • na bieżąco monitorujemy skład i jakość pracy personelu, 
 • z klientem rozliczamy się raz na miesiąc.

 Korzyści dla firmy:

 • bieżące poszukiwanie i rekrutacja, a także szkolenia telemarketingowe po stronie dostawcy usług, czyli naszej firmy,
 • minimalizacja kosztów związanych z podnoszeniem poziomu zatrudnienia
  (na przykład: fundusz socjalny, składki na PFRON),
 • minimalizacja kosztów powierzchni biurowych
 • dostęp do know-how.