Bussines outsourcing działów sprzedaży, pracownków


Nasi pracownicy wykonują swoje zadania na rzecz Klienta. Jesteśmy formalnym pracodawcą. Bierzemy na siebie wszystkie obowiązki w trakcie trwania stosunku pracy, a także te związane z pozyskaniem kompetentnego i wykwalifikowanego personelu oraz jego zatrudnieniem.


Korzyści dla firmy:


- zmiana struktury kosztów (koszty osobowe zostają zastąpione przez koszty usługi),
- obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo-płacową,
- uelastycznienie struktury zatrudnienia i dostosowanie jej do bieżącej sytuacji biznesowej,
- utrzymanie limitu etatów w strukturach Klienta,
- minimalizacja kosztów związanych z podnoszeniem poziomu zatrudnienia 
   (np.  fundusz socjalny, składki na PFRON).

 

Zapraszamy do współpracy