Audyt telefoniczny


Pierwsze wrażenie jest często najważniejsze, biorąc pod uwagę dalszą relację Klienta z firmą. Dlatego bardzo istotne jest, jak zostanie On potraktowany podczas romowy telefonicznej. Kontakt telefoniczny ma na celu uzyskanie rzetelnych i konkretnych informacji, a także zachęcenie do odwiedzenia firmy.

Podczas audytu tajemniczy klient może dokonać pomiaru takich czynników jak: czas oczekiwania na połączenie, ilość przekierowań połączenia, poziom wiedzy konsultantów oraz sposób przekazywania informacji.

Wszystko po to, by usprawnić telefoniczną komunikacja między potencjalnymi klientami a konsultantami. Zatem niezwłocznie dostarczymy informacje na temat rzeczywistych relacji Państwa pracowników z klientami.

 

• działów sprzedaży i zamówień,

• działów handlowych,

• biur obsługi Klienta,

• działów reklamacji i windykacji,

• recepcji i sekretariatów.


Wnioski z audytu pozwolą poprawić jakość obsługi Klienta i zachęcą Go do kontynuowania relacji z firmą.